Skip to main content
NSHS Logo

Jennifer Dimmick

 
Jennifer Dimmick's picture
Jennifer Dimmick

My Guides

Jun 19, 2019 23
Dec 18, 2018 1
Nov 21, 2019 3
Nov 21, 2019 0
Feb 7, 2020 0
Sep 3, 2019 0
Sep 4, 2019 0
Feb 7, 2020 1
Nov 25, 2019 0
Nov 21, 2019 1
Nov 21, 2019 5
Nov 21, 2019 0
Oct 31, 2019 0
Oct 31, 2019 1
Jan 31, 2020 355
Nov 21, 2019 0
Nov 21, 2019 5
Nov 21, 2019 0
Oct 31, 2019 1
Oct 8, 2019 13
Nov 21, 2019 0
Nov 21, 2019 0
Nov 21, 2019 0
Nov 21, 2019 0
Nov 25, 2019 0
Sep 3, 2019 0
Nov 21, 2019 0
Nov 21, 2019 0
Oct 31, 2019 0
Nov 21, 2019 0

My Subject Specialties

No subject specialties have been selected.
title
Loading...

Newton South High School Library

140 Brandeis Road
Newton, MA 02459
call: (617) 559-6561
nshslibrary@newton.k12.ma.us